sábado, 22 de noviembre de 2014

5+5 Obra contemporània sobre paper


Del 6 de novembre al 7 de desembre de 2014 a l'espai d'art L'Harmonia es pot visitar una innovadora exposició anomenada "5+5 Obra contemporània sobre paper".


Aquesta exposició és una trobada entre 5 artistes xineses i 5 catalanes amb la intenció d'intentar observar i analitzar què relaciona i quins trets comparteixen artistes de procedències i de cultures tan diferents. Les artistes  xineses que han participat en el projecte han sigut Yang Shun, Chen Zijun, Shan Hu Hou ,Qiu Hong i He Guirui. Per altra banda, les catalanes que han participat han sigut Matilde Vela, Victòria Rabal, Rosa Solano, Núria Rossell, Maribel Mas.Les obres de l'exposició, tan les catalanes com les xineses, estan basades en dos aspectes: els traços o les traces. El traç seria una línia dibuixada i la traça, en canvi, és una empremta, una mena de rastre. A més, les obres també es caracteritzen per utilitzar l'estètica del buit, un buit simbolitzat pel paper en blanc, un espai on es poden resoldre harmònicament tots els conflictes. 

En les obres també s'utilitzen diferents materials i textures per generar contrastos i relleus. Com a punt en comú entre totes les artistes participants cal destacar la concepció del paper blanc. Consideren el paper un material privilegiat que , tot i que en el present està sent substituït, segueix tenint  unes qualitats  tàctils i visuals irreemplaçables. A més, conceben el paper en blanc com un espai pur en el qual la tinta negre representa l'expressió i l'afirmació. 

1.Obra de l'artista xinesa Chen Zijun

3.Obra de l'artista xinesa He Guirui
2.Obra de l'artista catalana Núria Rossell

                                                                                                                                                                  
En aquestes tres obres de l'exposició ja es poden trobar algunes de les característiques esmentades anteriorment com ara l'ús de diferents materials per generar relleus i contrastos(obres 2 i 3) i l'ús del traç i la traça(obra 1).

No hay comentarios:

Publicar un comentario