sábado, 15 de noviembre de 2014

L'Hospitalet: un indret, una història

Presentació de l'exposició

Al Museu d'Història d'Hopsitalet, des de el 26 de març de 2014, hi ha una exposició permanent anomenada "L'Hospitalet: un indret, una història". Aquesta exposició fa un recorregut per la història de la ciutat, centrant-se sobretot en la història de la vila a partir del segle XIX, un segle considerat fonamental per entendre L'Hospitalet del present. És una exposició que dóna prioritat a les persones de la ciutat i als canvis que s'han produït en el territori. És per això que s'hi poden trobar eines de treball i imatges sobre la població enlloc de grans obres o monuments.
L'exposició està dividida en tres grans períodes cronològics que permeten diferenciar de forma clara els tres grans períodes de la història de la ciutat:
  • 1890-1920: El fum de les xemeneies
  • 1920-1960: La modernitat frustrada
  • 1960-1992: L'emergència de L'Hospitalet actual

El primer període(1890-1920) està dividit en quatre parts diferents que serien l'economia, la demografia, la política i la quotidianitat. En la part d'economia explica que ,malgrat el domini de l'agricultura, a Hopsitalet es comença a iniciar i a consolidar   la industrialització  i tots els canvis que aquesta suposa. En la part de demografia explica com els canvis econòmics esmentats anteriorment fomenten un creixement de la població a la ciutat basat en la immigració provinent de l'interior de Catalunya i d'altres comunitats autònomes properes. Les parts de política i quotidianitat expliquen quines ideologies dominaven a Hospitalet i algunes de les costums dels habitats de l'època.
Fotografia d'una falç, eina que
utilitzaven els hospitalencs per
segar els cereals.

El segon període(1920-1960) està dividit en les mateixes quatre parts que el primer i narra, en general, com la indústria de la ciutat segueix creixent gràcies a l'aparició de nous transports. Tots aquests canvis es veuen reflectits en una nova jerarquització de la població i en uns nous costums i formes de viure.
Fotografia del barri de Bellvitge de l'any 1971
que mostra clarament els canvis urbanístics de la ciutat.El tercer i últim període(1960-1992) també està dividit en quatre parts i explica que la gran onada migratòria que rep la ciutat i el constant desenvolupament industrial provoquen una nova planificació urbanística de la ciutat que consisteix en una construcció massiva d'edificis. Una construcció que té com a conseqüència directe la disminució dels sòls agraris.

No hay comentarios:

Publicar un comentario